Opmålingsudstyr til landbruget

Opmålingsudstyr til landbruget

Ag Precision er specialister i opmåling af marker og vores opmålingsudstyr fra VerisTech er blandt det nyeste og mest præcise på markedet.

Ved at skanne og kortlægge landmandens marker via GPS, kan der opnås et større udbytte.

Skånsom scanning

Helt konkret foregår vores scanning ved at Veris-scanneren monteres efter en ATV eller i dette tilfælde vores Kubota. Den monterede sensor på Veris-scanneren - som stikker 2 - 3 cm i jorden - kan derved måle jorden samt samle jordprøver. Den indsamlede data bliver herefter behandlet og de fysiske jordprøver sendt til et laboratorium for statiske beregninger.

Da scanningen ikke laver stor skade på afgrøderne, kan den foretages det meste af året.

Dette måler vi

Du kan læse mere om, hvad vi måler herunder.

EC – Konduktivitet eller ledningsevne

EC måler saltindholdet i jorden og jordens evne til at stille næring til rådighed for afgrøderne. På den måde kan gødningen af markerne optimeres og derved skabes en mulig besparelse – Merudbyttet på markerne kan være helt op til 1 kg/ha.

Organisk materiale

Organisk materiale i jorden stammer fra planterester, som gennem tiden er blevet nedbrudt af mikroorganismer – Det organiske materiale har en stor indvirkning på markjordens egenskaber, såsom strukturen og stabiliteten i jorden, den mængede af vand som jorden kan indeholde samt dræning af denne. Ydermere har det organiske materiale også indflydelse på, hvordan jorden kan bearbejdes, og hvor store næringsreserver jorden kan indeholde.

Højdeforskelle og hældning

Højde og hældning har indflydelse på markernes tendens til erosion, hvilket igen har sammenhæng til markernes ledningsevne og det organiske materiale i jorden.

I lavninger på marken kan udsædsmængden typisk sænkes, og på hældninger og bakketoppe vil det være det modsatte. Vi benytter derfor højde- og hældningkort til at lave udsædskort ud fra.

Jordprøver og marken

Via data fra VerisTech scanneren og jordprøveresultater fra laboratoriet kan vi lave nøjagtige beregninger for eks. kalktildeling ud fra SEGES kalkmodeller, som er meget præcise. Dette gør, at overkalkning og manganmangel kan forhindres.

Kontakt og priser

Du finder vores kontaktinformationer nederst på websiden – Kontakt Anders Fynbo Stefansen.

Startgebyr: 850 kr.
Timeløn: Udtagning, håndtering og analyse 500 kr./time
Hektarpris: 100 kr./ha

Priseksempel 1 - Mark på 20 ha, 5 timer til udtagning og analyse: 5.350 kr.

Priseksempel 2 - Ejendom på 200 ha, 30 timer til udtagning og analyse: 35.850 kr.