Veris scanner

Få scannet og kortlagt dine marker præcist - og optimeret markernes potentiale

Veris scanner

Veris-scanneren er en lille vogn med påmonteret sensor. Sensoren kører 2-3 cm i jorden, bag en tallerken som skærer en rille i jorden. Scanningen kan foretages det meste af året, da den ikke laver stor afgrødeskade.

Data bliver kalibreret og kontrolleret med nøje udvalgte jordprøver, der indsendes til laboratorium og statiske beregninger. 

De forskellige målinger er beskrevet herunder.

EC, Soil electricial conductivity (Konduktivitet, eller ledningsevne)

EC, Soil electricial conductivity

EC måler salte i jorden og jordens evne til ombytning af cat-ionér, dvs. metal-atomer. Ved at kende hvad jorden stiller til rådighed af næring, kan gødningstildeling optimeres med en graduering af gødning. Ved kombination af biomasse-kort kan EC kort give et meget godt indblik i markens gødningstilstand.

Ved graduering af gødning viser forsøg et merudbytte på ca. 1 hkg/ha, afhængig af markens variation.

Organiske materiale

Organiske materiale

Det organiske materiale i jorden har en klar indvirkning på jordens egenskaber. Det består af næsten 60% kulstof (C) og stammer fra planterester, der er blevet nedbrudt af mikroorganismer.

Det organiske materiale har betydning for jordens egenskaber, eksempelvis

  • Struktur og stabilitet
  • Vandkapacitet og af-dræning
  • Jordbearbejdning
  • Næringsreserver

Højde- og hældning

Højde- og hældning

Højde og hældningskort har typisk en god sammenhæng med ledningsevnen og det organiske materiale i jorden. Kortene viser markens tendens til erosion.

Højde- og hældningskort er gode til at lave udsædskort ud fra.

I lavninger kan udsædsmængden typisk sænkes, mens der på skråninger og bakketoppe kan udsædsmængden øges.

Kobling med jordprøver

Normalvis, når der udarbejdes jordprøveresultater anvendes Den Danske Jordklassificering og en vurdering fra personen der udtager jordprøverne til at bestemme jordtypen.

Jordklassificeringen er en ”grov” opgørelse, og personen, der udtager jordprøver, kan let lave en forkert vurdering af jordtypen. Vi kan koble data fra scanneren med jordprøveresultater fra laboratoriet og derved lave kalkkort via kalkmodeller fra eksempelvis SEGES med nøjagtige jordtyper i beregningerne.

Jordtypen er vigtig for en korrekt kalktildeling. Hvis vi eksempelvis har et reaktionstal på Rt 6,5 skal følgende jordtyper have følgende mængde kalk:

  • Jb5 (Grov sandblandet lerjord): Ingen kalk
  • Jb6 (Fin sandblandet lerjord): 3 tons/hektar
  • Jb7 (Lerjord): 5,25 tons/hektar

Marken fra tidligere eksempel kan ses til højre, inden og efter en scanning med Veris-scanneren. Inden scanning var markens jordtype vurderet til Jb6 (Fin sandblandet lerjord) på hele marken. Efter scanningen er jordtypen ændret, så den går fra Jb4 (Fin lerblandet sandjord) til Jb8 (Svær lerjord).

Idet reaktionstallene er nogenlunde på marken, gør det ikke den store forskel i mængden af kalk. Der er en kalkbesparelse på ca. 25 % i eksemplet. Vigtigst af alt, kalken bliver tildelt fagligt korrekt.

Markens potentiale bliver optimeret, og på samme tid undgås overkalkning og manganmangel forhindres.

Markens potentiale bliver optimeret

Ovenfor: Jordtyper vurderet ud fra Den Danske Jord-klassificering og personen, der udtager jordprøverne.

Nedenfor: Jordtyper bestemt af Veris-scanneren.

Jordtyper bestemt af Veris-scanneren

Priser

Startgebyr: 850 kr.
Timeløn: Udtagning, håndtering og analyse 500 kr./time
Hektarpris: 100 kr./ha

Priseksempel mark på 20 ha, 5 timer til udtagning og analyse: 5.350 kr.
Priseksempel ejendom på 200 ha, 30 timer til udtagning og analyse: 35.850 kr.

Kontakt

AG Precision
Anders Stefansen
Ejer & direktør
Salg og service
Tel: +45 53295585
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LandboSyd
Morten Steg
Planteavlsrådgiver og
dronetekniker
Tel: +45 61274204
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.